MONITORING

Usluga monitoringa obuhvaća isporuku podataka o pravnim osobama u dogovorenoj dinamici, pri čemu Vaša tvrtka samostalno izabire kriterije koje želi pratiti. Ne morate samostalno svaki dan ili tjedan provjeravati nove oglase, već prepustite da naša usluga to radi za Vas. Usluga monitoringa Vam omogućuje praćenje e-oglasne ploče, sudskog registra, predstečajnih nagodbi i blokada.

sudski registar

e-oglasna ploča i predstečajne nagodbe

Blokade

Želite isprobati monitoring?

Pošaljite nam e-mailom listu OIb-a i uključit ćemo Vam uslugu monitoringa na mjesec dana, potpuno besplatno.

Zatraži aktivaciju monitoringaCijene

Broj tvrtki Cijena mjesečno (s PDV-om)
< 50 250 kn
< 50-200 300 kn
> 200 Kontaktirajte nas